Луна 14 Ден 1
25 Юли 2024
Бяло Overtone Огледало 
heder
   
  автор: Китайска  
   
 
   
   
   Любопитно 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ZV Studio Association Za Vas OverU Bastardos United PAN - Bulgaria Mrs Tery Book Arcus Tochka booking SkyBG Traffic magazine Limona agency
Цолкин
07 Април 2008
Основният календар на маите се нарича Цолкин или свещеното броене. Най-общо Цолкин е вечен календар от 260 дни, създаден на базата на пермутациите на 20 символа и 13 числа. Любопитното е, че произходът на този календар ни отвежда далеч назад във времето, чак до епохата на олмеките, при все това съвременните мая, живеещи в планините на Гватемала, все още го използват. С други думи, Цолкин е в употреба от човешките същества поне от 3000 години. В основата на неговия календарен цикъл не лежи движението на слънцето, земята или която и да било друга планета от слънчевата система. Цолкин е синхронизиран с движението на енергията и съзнанието в нашата галактика и отразява цикъла на галактическото въртене. Всички други звездни и планетарни цикли са включени в него и произтичат от него.

Цолкин е отражение на Хунаб Ку, съзнателния център на галактиката. Маите вярвали, че ако искат да постигнат духовна хармония в живота си и да бъдат в хармония с природата, трябва да подравнят себе си с енергията на този център. Цолкин е могъщ инструмент, който може да бъде използван за събиране на галактическа информация. Той би бил от помощ и за нашата земна честотно-резонансна синхронизация с галактическото цяло.

Цолкин на практика е една матрица, формирана от възможните комбинации между 20-те символа на дните, наричани още слънчеви племена, и 13 свещени числа. Следователно този начин на отброяване може да бъде обобщен като двадесет 13-дневни цикъла или тринадесет 20-дневни цикъла. (Вж. изображенията.) Отброяването на дните започва от горния ляв ъгъл и продължава надолу по колоната. Когато стигне дъното й, продължава със следващата колона, пак отгоре надолу. Така то постепенно се движи по колони отляво надясно, докато достигне долния десен ъгъл.

Всяко от 13-те числа е резонансна пулсация на галактическото същество Хунаб Ку. Всяко трептене или вибрация извиква специфична енергийна вълна. Така символите на 20-те дни представят различни тонове или честоти, всеки от които е наситен със значение. Като серия 20-те символа описват разгръщащия се процес на живота. Първият например е Имиш (Imix), който означава Драконът, Източникът на живот и Майката. Последният е Ахау (Ahau) - Слънцето, символизира завършването, обединението, цялостността, просветлението и прехода. В контекста на хармоничния резонанс 20-те символа чертаят крива на възможните честотни модулации, които всяка една от 13-те галактически пулсации може да претърпи.


13-те галактически тона20-те слънчеви племена260 кина създaват ЦолкинСъществуват два очевидни модела, породени от тази матрица. Вече отбелязахме, че има двадесет цикъла от 1 до 13. Тези тринадесетдневни цикли са наречени вълнови периоди. 260-те дни биха могли да се разглеждат и като четири сезона от по 65 дни всеки. Друг забележителен вътрешен цикъл в Цолкин е периодът от 52 дни, образуващ т. нар. замъци, които са общо пет на брой. В допълнение има четиридневни цикли, които символизират четирите посоки: изток, север, запад и юг.
Мрежата от 260 дни-единици, 20 реда и 13 колони е организирана около 52 дни с подчертана важност, които задават рамка на цялата структура. Тези 52 дни или резонатни пресечни точки са галактически портали и отразяват кога галактическата активност е с по-висок интензитет. Създадената от тези портали рамка се нарича Тъканта на Мая и напомня двойната спирала на човешката ДНК.

Цолкин би могъл да бъде разбран по-добре в контекста на по-широка пространствена перспектива. Нека погледнем 260-те матрични единици от резонантни честоти като нелинеен холографски модел. Въпреки че когато говорим за отделните дни, предполагаме линейна структура, целият модел е нелинеен, защото всеки конкретен ден е в зависимост от предишните, произтича от тях и съответно влияе на следващите. Това е един безкрайно вътрешно свързан модел. Което по отношение на резонантните пресечни точки значи, че всяка отделна единица съдържа в себе си целия модел. Всички холограми имат подобно свойство - цялото се съдържа във всяка отделна част. Нещо повече, тъй като всяка единица на Цолкин е комбинция между една от 13-те галактически пулсации и съответно една от 20-те честотни вибрации, цялата матрица представя минималния диапазон от възможности и пермутации, в рамките на които съществуват всички форми на живот в нашата галактика. Или казано накратко, Цолкин е многоизмерна холографска проекция на Хунаб Ку. Неговата календарна система от 260 единици хармонично обединява различни нива и измерения на реалността. Следващите няколко примера са илюстрация на това му свойство.

Човешките същества имат общо 20 пръста на ръцете и краката. 20 е и броят на основните аминокиселини, от които е възникнал целият биологичен живот. Съответно една лунна година има 13 месеца. 13 са и нотите в една октава, всъщност 12, тъй като тринадесетата става преход и първа нота на следващата октава. 260 дни са необходими, за да израсте човешкият плод в майчината утроба.

Можем да свържем Цолкин и с поведението на небесните тела. Синодичният цикъл на Венера например е 584 дни, което прави точно 2.25 пъти по 260. (Синодичният цикъл се изчислява според въртенето на небесното тяло по отношение Земята.) Съответно синодичният период на Марс е 780 дни, което е точно 3 пъти по 260.

Съществува директна връзка между нашето слънце и числото 260. Слънчевата система е напълно самоподдържащ се организъм. Целокупността от слънчевото гравитационно и електромагнитно полета, в които са включени всички планетарни орбити в слънчева система, създава слънчевата аура, известна като хелиокосм. Цялото това енергийно поле на слънчевата система пулсира ту навътре, ту навън, като посоката се сменя на всеки 11.3+ години -11.3+ години пулсира навътре, а следващите 11.3+ години пулсира навън. Тези 11.3+ годишни периоди на вдишване-издишване на слънчевото тяло са наречени хелиопауза.
Един пълен цикъл на слънчево дишане (вдишване+издишване) завършва приблизително всеки 23 (11.3 х 2) години. Хелиопаузата влияе пряко върху поведението на слънчевите петна, които променят активността си на всеки 11.3+ години. Или ако трябва да обобщим, 16 х 260 дни прави 11.3+ години. 11.3 х 23 години е равно на 260 години.
(1) Публикувани коментари >> Напиши коментар >>
Tyxo.bg counter © 2006 Васето Всички права запазени. Създадено от ЗВ Студио