Луна 10 Ден 21
24 Април 2024
Бяла Самосъществуваща Смърт
heder
   
  автор: Китайска  
   
 
   
   
   Любопитно 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ZV Studio Association Za Vas OverU Bastardos United PAN - Bulgaria Mrs Tery Book Arcus Tochka booking SkyBG Traffic magazine Limona agency
Увод
07 Април 1970
Добре дошли в настоящия момент! Галактическият проект на маите за планетата земя засяга времето и е продукт главно на цивилизацията от периода на класическите мая в Централна Америка. Информацията е обособена в няколко секции.

Първо ще направим кратък преглед на историята на маите и ще видим как се е развила цивилизацията им. После ще надникнем в сърцевината на вярванията им, касаещи обитаваната от тях вселена, като представим тяхното разбиране за Времето и Природата.

Ще разгледаме взаимовръзката между концепцията им за хармоничния резонанс и структурата на математическата им система. След като погледнем времето от тяхна перспектива, ще се спрем по-детайлно върху няколко календарни системи: Цолкин (Tzolkin), Хааб (Haab) и Дългото броене (Long Count).

Ще обърнем внимание и на някои любопитни аспекти от маянската профетическа традиция. Както ще видим, целите и задачите на маянския проект не са обвързани само с миналото, а са приложими изключително в настоящето.

В същността си този проект представя маянското разбиране за естествения, природен ход на времето. Акцентът е върху необходимостта сегашната календарна система да бъде синхронизирана с естествения ход на времето, за което оставеното от маите древно (и бъдещо) наследство може да е от помощ.

Строго препоръчително е информацията, съдържаща се тук, да бъде възприемана с отворено съзнание.
<< Назад към статии << Виж коментари
Остави коментар
Име (задължително)
Е-мейл (задължително)
Уеб сайт
Въведете 5-цифрения код за да публикувате!
Enter the 5 digit code
 
 
Tyxo.bg counter © 2006 Васето Всички права запазени. Създадено от ЗВ Студио